Tracer meetapperatuur

In ons assortiment zijn ook een aantal traceerbare groutsoorten te vinden. Deze groutsoorten bieden de mogelijkheid om metingen uit te voeren die de kwaliteit van het afvullen aantonen.

Detecteerbaargrout heeft dezelfde basis als standaard grout. Het verschil is dat aan de detecteerbare grouten een aantal additieven zijn toegevoegd. Deze toegingen maken het mogelijk om tijdens of na het vullen van het boorgat direct of op een later tijdstip een meting uit te voeren met een detectieapparaat. Hierbij wordt het magnetisch veld gemeten en getraceerd waar het grout zich bevindt. Zo kan bepaald worden of er genoeg grout aanwezig is en op welke diepte het zich bevindt. 

Middels deze meting kan de kwaliteit van het afvullen worden gewaarborgd en is er bewijsmateriaal met betrekking tot het afdichten van het boorgat. 

Toelating KIWA

Om dit allereerst technisch mogelijk te maken hebben vooraf vele laboratoriumtesten plaatsgevonden om het dragende vermogen te creëren in het grout. Dit zorgt ervoor dat het additief niet uitzakt. Als dit zou gebeuren zou bijvoorbeeld de detectie alleen onder het boorgat plaatsvinden waardoor de meting geen toegevoegde waarde meer heeft. 

Vervolgens is het toegepast in vele actueel aangeboden grouten met verschillende warmtegeleidingen en technische eigenschappen. Deze heeft RKV opnieuw laten certificeren bij de KIWA. Niet als eenmalige partijkeuring, maar wederom productie onder certificaat.

Werking

De sensor kan in een extra buis of in een verticale lus worden ingebracht. Dit kan zowel voordat het boorgat wordt afgedicht met grout of later als nacontrole. De sensor wordt eerst ingebracht op maximale diepte. Vervolgens wordt de sensor langzaam naar boven getrokken en wordt de meting uitgevoerd. De meting bij GOK (0 niveau). De sensor heeft een meetbereik van 8cm Ø. Tijdens de meting dient het signaal hoger te zijn dan 1,5.

Apparatuur

Middels dit apparaat worden de metingen verricht op locatie. Deze apparatuur kan zowel materiaal meten met een detectie als ook elektrisch geleidend materiaal. Tevens kan onderscheid gemaakt worden tussen beide materialen. Met dit apparaat kun je de meting uitlezen en opslaan als documentatie op een USB. Het meetinstrument is zeer nauwkeurig.

Bekijk onze apparatuur